12 ko english mein kya kehte hain

12 ko english mein twenty two kehte hain