40 ko english mein kya kehte hain

40 ko english mein forty kehte hain