A se shuru hone wale naam

अ’ अक्षर से नाम नाम का अर्थ धर्मअभिजीत महान, समझदार, विजय हिन्दूअक्षय अविनाशी, अनंत, अमर हिन्दूअभिराम सुंदर, सुखदायक हिन्दूअगिर सूरज, आग हिन्दू