Balika shabd roop – बालिका शब्द के रूप

Balika Shabd Roop: बालिका शब्द (आकारान्त स्त्रील्लिंग संज्ञा) सभी स्त्रील्लिंग संज्ञापदों के रूप को इस प्रकार बनाया जाता है।

Balika Shabd Roop in Sanskrit

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाबालिकाबालिकेबालिकाः
द्वितीयाबलिकाम्बालिकेबालिकाः
तृतीयाबालिकयाबलिकाभ्याम्बालिकाभिः
चतुर्थीबलिकायैबलिकाभ्याम्बालिकाभ्यः
पंचमीबालिकायाःबलिकाभ्याम्बालिकाभ्यः
षष्ठीबालिकायाःबालिकयोःबालिकानाम्
सप्तमीबालिकायाम्बालिकयोःबालिकासु
सम्बोधनहे बालिके!हे बालिके!हे बालिकाः!