Bhagfal ko english me kya kehte hain

Bhagfal ko english me divide kehte hain