Bhai ki beti ko kya kehte hain in english

Bhai ki beti ko brother’s daughter kehte hain in english