Bharat ke shiksha mantri ka kya naam hai

Bharat ke shiksha mantri naam ka Ramesh Pokhriyal Nishank hai