Bukhar ko english mein kya kehte hain

Bukhar ko english mein Fever kehte hain