Cow ke baby ko kya kehte hain

Cow ke baby ko calf kehte hain