full form of sa re ga ma pa in hindi

Full form of Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, and NI is as follows.

Sa – Shadja, Re – Rishabh, Ga – Gandhar, Ma – Madhyam, Pa – Pancham,

Dha – Dhaivat and Ni – Nishad