Khoj ko english mein kya kehte hain

Khoj ko english mein search kehte hain