Letter writing in marathi – पत्र लेखन मराठी

पत्र लेखन मराठी 

आज आपल्याला आपल्या मनातील भावना कोणाजवळ व्यक्त करायची असो किंवा नोकरीसाठी तसेच विनंतीसाठी अर्ज करावयाचा असो आपण पत्रलेखन करत असतो.

पत्र लेखन मराठी | Letter Writing in Marathi

आजच्या लेखात, आपण सखोलपणे पत्र कसे लिहायचे ते पाहू. या धड्यात, आपण पत्र लिहिणे म्हणजे काय आणि ते का महत्त्वाचे आहे ते पाहू. अक्षरांचे किती प्रकार आहेत आणि ती कोणती आहेत? पत्र तयार करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग कोणता आहे? पत्र लिहिण्याची रणनीती काय आहे?

पत्र म्हणजे काय?

पत्रव्यवहार ही स्वतःच्या भावना आणि विचार लिखित स्वरूपात आणि इतरांसमोर व्यक्त करण्याची कला आणि प्रतिभा आहे.

पत्रे हा संदेश संप्रेषण करण्याचा एक मार्ग आहे तसेच आपल्या भावना आणि विचार इतरांना व्यक्त करण्याचा एक मार्ग आहे. मोबाईल आणि इमेल या दोन्हींद्वारे संदेश पाठवते.

मराठी अक्षरांचे अनेक प्रकार कोणते?

 1. औपचारिकतेचे पत्र
 2. एक प्रासंगिक पत्र

मराठी औपचारिक पत्र

औपचारिक पत्र हे एक पत्र आहे जे तुम्ही ऑफिस आणि व्यावसायिक दोन्ही हेतूंसाठी लिहिता.

येथे औपचारिक अक्षरांची काही उदाहरणे आहेत:

 1. कार्यालयातील कामासाठी पत्र
 2. नोकरीच्या अर्जासाठी पत्र
 3. नोकरीसाठी अर्ज
 4. तक्रारींसाठी फॉर्म
 5. प्रार्थनेसाठी अर्ज
 6. आमंत्रण पत्र
 7. चौकशीचे पत्र
 1. कार्यालयात वापरायची पत्रे:
 1. सरकारचे पत्र
 2. अर्ध-सरकारी अधिकाऱ्याचे पत्र
 3. निवेदन
 4. अनुमोदन
 5. परिपत्रक
 6. कार्यालयातून आदेश
 7. सूचना
 8. तार
 9. एक वेळेवर पत्र
 10. प्रसारमाध्यमांना सोडा
 11. शासन

मराठीतुन औपचारीक पत्र लिहिताना घ्यावयाची काळजी (How To Write Formal Letter in Marathi) | Marathi Formal Letter Writing Rules

 • सर्वप्रथम, तुमचे नाव, पत्ता आणि पत्र पाठवल्याची तारीख समाविष्ट करा.
 • पत्राची संपूर्ण भाषा विषयाच्या अनुषंगाने बनलेली असावी.
 • पत्राचा मसुदा तयार करताना वापरलेली भाषा मूलभूत आणि सोपी असावी.
 • पत्रात अनावश्यक गॉसिप नसावे. केवळ व्यावहारिक लेखन करण्याची शिफारस केली जाते.
 • पत्राची भाषा उत्साही आणि अधिकृत असावी जेणेकरून ते वाचणाऱ्या व्यक्तीला पत्राचे महत्त्व आणि गुरुत्वाकर्षण कळेल.
 • पत्राचे नाव, पत्ता आणि तारीख लिहिल्यानंतर, तळाशी उजव्या बाजूला एक प्रत बनवा.
 • त्यानंतर, त्याखाली, तुम्ही ज्या व्यक्तीला पत्र लिहित आहात त्या व्यक्तीचे स्थान आणि अधिकार तसेच त्यांचा संपूर्ण पत्ता लिहा.
 • मग पत्राचा विषय लिहा. नंतर पत्राचा मूळ मजकूर तयार करणे सुरू करा.
 • शेवटी, पृष्ठाच्या उजव्या बाजूला तुमचा विश्वासू / दयाळू लिहा आणि त्याच्या खाली सही करा.

मराठी फॉर्मल लेटर फॉरमॅट

 • पत्र लिहिताना नेहमी तुमचे नाव, पत्ता, पिनकोड आणि पत्र ज्या तारखेला लिहिले होते त्याचा समावेश करा.
 • नंतर डाव्या बाजूला तळाशी कॉपी लिहा. शेवटी, त्याचे नाव, पत्ता आणि पिनकोड तळाशी लिहा.
 • नंतर, तळाशी, एक ओळ सोडा आणि तुम्ही तयार करत असलेल्या पत्राचा विषय ठेवा.
 • पत्र ज्याला संबोधित केले आहे त्या व्यक्तीला लिहिताना ते आदरपूर्वक आणि आदरपूर्वक लिहिले पाहिजे.
 • नंतर, तळाशी थोडी जागा ठेवून, मूळ मजकूर लिहायला सुरुवात करा.
 • त्यानंतर, तुम्ही पत्र लिहिल्यानंतर, त्याखाली तुमचे नाव आणि स्वाक्षरी जोडा.

औपचारीक पत्राचा आराखडा (Marathi Formal Letter Writing Format)

[ येथे पत्र लेखकाचे
पूर्ण नाव, पत्ता
आणि फोन नंबर.]

दिनांक: __________

प्रति,
[ पत्र स्वीकार करणाऱ्याचे नाव,
पदाचे नाव, संस्तेचा पत्ता
इत्यादी येथे लिहावा.]

विषय : [ येथे पत्राचा विषय कमीत कमी शब्दात लिहावा]

संदर्भ : [ येथे पात्राला आधीच्या पत्रव्यवहाराचा संदर्भ असल्यास विषय च्या खाली संदर्भ लिहा.]

माननीय/आदरणीय महोदय/महोदया,

[ येथे पात्राच्या मजकुर लेखणास सुरूवात करायला हवी . प्रत्येक मुद्द्यासाठी स्वतंत्र परिच्छेद करावा. या मजकुरात पाल्हाद, अलंकारिक्त,वैयक्तिक भावभावनांचे दर्शन नसावे.तक्रार सुद्धा सौम्य भाषेत असावी.]

[_______________________________________________________________________________________________________________________________]

आपला कृपाभिलाषी/आपला विश्वासु,
सही

सोबत:

[ काही वेडा पत्रासोबत अन्य कागदपत्रे जोडाव्या लागतात. ]
[ अशी कागतपत्रांची यादी या ठिकाणी लिहावी.]

प्रत माहितीसाठी :

[ काही पत्रे वेग्वेगड्या टप्यांवरील कार्यवाहीसाठी वेग्वेगड्या ठिकाणी पाठवल्या जातात. ]
[ जी पत्रे वेग्वेगड्या ठिकाणी पाठवली जातात, त्या पात्रांमध्ये त्या व्यक्ती ची यादी या जागी लिहावी. ]

नोकरी मिळण्यासाठी करावयाच्या अर्जाचे स्वरूप कसे असते (ob application letter format in marathi

 • सगळयात आधी उजव्या बाजुला कोन्यात आपले संपुर्ण नाव,आपला पत्ता,आपण राहत असलेल्या ठिकाणचा पिनकोड नंबर द्यावा.सोबतच ज्या दिवशी नोकरीसाठी अर्ज करतो आहे त्या दिवसाची तारीख देखील लिहावी.
 • नंतर मग खाली प्रति असे लिहावे.
 • मग ज्याला आपण पत्र लिहितो आहे किंवा जिथे आपण नोकरीसाठी अर्ज करतो आहे त्याठिकाणाचे,संस्थेचे नाव,त्यांचे पद,त्यांचा पत्ता,त्यांचा पिनकोड नंबर लिहावा.
 • मग खाली थोडे अंतर सोडुन पत्राचा विषय लिहावा.
 • सोबत अर्जदाराचे म्हणजेच आपले नाव देखील लिहावे.आणि नोकरीच्या जाहीरातीची माहीती कुठुन मिळाली त्याचा संदर्भ देखील द्यावा.
 • मग पत्रातील महत्वाचा मजकुर लिहावा.पत्रातील मजकुर लिहुन झाल्यावर खाली आपला कृपाभिलाषी तसेच आपला विश्वासु लिहुन आपले नाव लिहावे आणि स्वाक्षरी देखील करावी.
 • आणि सोबत आपला बायोडाटा,शैक्षणिक कागदपत्रे,आपली वैयक्तिक माहीती जसे की आधार कार्ड वगैरे देखील अर्जासोबत जोडावे.

2. अनौपचारीक पत्र (Informal Letter in Marathi)

अनौपचारीक पत्रांमध्ये अशा पत्रांचा समावेश होत असतो.जे पत्र आपण आपल्या आईवडील,भावंड,कौटुंबिक सदस्य तसेच नातेवाईकांना लिहित असतो.ह्या पत्रात आपण कोणतेही व्यवहारीक, व्यवसायिक कामकाजासाठी लेखन करत नसतो.ह्या पत्रात आपण आपल्या मनातील प्रेम,उत्साह,सुख दुख ह्या भावना आपल्या जवळच्या संबंधितांजवळ व्यक्त करत असतो.

अनौपचारीक पत्रांचे काही प्रकार:

 1. वैयक्तिक तसेच कौटुंबिक पत्र
 2. सामाजिक पत्र 

मराठीत अनौपचारीक पत्र लिहिताना घ्यावयाची काळजी (How To Write Informal Letter in Marathi) | Marathi Informal Letter Writing Rules

 • सगळयात आधी पत्राच्या सुरूवातीलाच उजव्या बाजुला आपले स्वताचे नाव,आपला पत्ता लिहावा.
 • मग त्याखाली ज्या दिवशी पत्र लिहितो आहे त्या दिवसाची तारीख लिहावी.
 • अनौपचारीक स्वरुपाचे पत्र लिहित असताना आपण पत्रात आपले नाव लिहिले नाही तरी देखील काही हरकत नसते.
 • पत्रलेखन करताना याची दक्षता बाळगावी की आपण जो मजकुर लिहितो आहे तो पत्राच्या विषयाला अनुसरूनच असायला हवा.
 • आणि आपण ज्या भाषेत पत्र लिहितो आहे ती भाषा एकदम साधी सोप्पी आणि जिव्हाळयाची असायला हवी.आपल्या पत्रामध्ये सुखदुख,प्रेम,आपुलकी असावी त्यात कोणतीही औपचारीकता नसावी.
 • आपल्यापेक्षा मोठया तसेच वडिल लोकांना पत्र लिहित असताना त्यात आपल्या मनात त्यांच्याविषयी असलेली नम्रता तसेच आदराची भावना पत्रातुन व्यक्त व्हायला हवी.

मराठीतील अनौपचारीक पत्रांचे स्वरुप (Informal Letter Format in Marathi)

 • पत्राच्या सुरुवातीलाच आपले नाव,आपला पत्ता पिन कोड आणि पत्र लिहिण्याच्या दिवसाची तारीख देखील लिहावी.
 • मग पत्र लिहित असलेल्या व्यक्तीशी आपला असलेल्या संबंधानुसार आदरणीय,माननीय, प्रिय हे शब्द वापरावे.
 • आपण ज्याला पत्र लिहितो आहे ती व्यक्ती वयस्कर म्हणजे वयाने मोठी असेल तर आदरणीय किंवा माननीय पासुन सुरूवात करावी आणि आपण पत्र लिहित असलेल्या व्यक्तीचे वय आणि आपले वय सारखेच असेल तर आपण त्याला प्रिय असे देखील संबोधु शकतो.
 • मग पत्राचा मुळ आतील मजकुर लिहावा.
 • आणि मग पत्राच्या शेवटी ज्याला पत्र लिहितो आहे त्याच्या वयोमर्यादेनुसार तुझाच/तुझीच किंवा आपला आज्ञाधारक/आपली आज्ञार्थी असे लिहावे.

अनौपचारीक पत्राचा आराखडा (Marathi Informal Letter Writing Format)

[ येथे पत्र लेखकाचे
पूर्ण नाव, पत्ता
आणि फोन नंबर.]

दिनांक: __________

आदरणीय/माननीय/प्रिय,

(—————————————————————————————————————————————————————————————-

मायना —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-)

तुझाच/तुझीच किंवा आपला आज्ञाधारक/आपली आज्ञार्थी

(नाव)

अशा प्रकारे आज आपण पत्रलेखणाचे विविध प्रकार आणि त्यांचे स्वरुप आणि पत्रलेखण करताना घ्यायच्या महत्वाच्या काळजी विषयी जाणुन घेतले आहे.

आशा आहे की आम्ही दिलेल्या माहितीचा आपल्याला नक्कीच फायदा होईल. जर आपणास आमच्याद्वारे दिलेली माहिती आवडत असेल तर कृपया आपल्या मित्रांसह आणि कुटूंबासह नक्की Share करा.

आपल्याला या माहितीशी संबंधित कोणती मदत हवी असल्यास कृपया आपला प्रश्न खाली कमेंट बॉक्समध्ये लिहा आणि आपल्याला इतर कोणत्याही विषयावर मराठी माहिती हवी असल्यास आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये विचारा.