Ling ka matlab kya hota hai

Ling ka matlab lakhyan hai