Lokik

Lokik (लौकिक) Meaning In English · १. लोक संबंधी । सांसारिक । · २. पार्थिव । भौतिक । · ३. व्यावहारिक ।