Machhali ka paryayvachi

शब्द, पर्यायवाची. मछली, मीन | मत्स्य | झख | झष | मच्छी | जलजीवन | शफरी | मकर |. Machhli, Meen | Matsya …मछली: मीन | मत्स्य | झख | झष | मच्छी | जलजीवन | शफरी | मकर |Machhli: Meen | Matsya | Jhakh | Jhash | Machchhi | Jaljivan | Shafri | Makar |