Mantri ko english me kya kehte hain

Mantri ko english me minister kehte hain