Mobility ka hindi arth

Mobility ka hindi arth gatisilata hota hain