Rip full form marathi

rip full form in Marathi / what is ripआणि मराठीमध्ये त्या चा फुल फॉर्म हा ‘ आत्म्याला शांती मिळो ‘ असा त्याचा अर्थ होतो.