Santulit samiksha ka arth in hindi

जिसमें दोनों पक्षों ka बल ya प्रभाव समान हो ya रखा जाय। 3.na अधिक न कम ussko santulit Samiksha kehte hai