Sava lakh kitna hota hai

125000 को सवा लाख कहते है