Shakkar ko english mein kya kahate hain

१. चीनी । … २