Square kya hota hai

Square varg chitra ko kaha jata hai