Veham ko english mein kya kehte hain

Veham ko english mein there kehte hain