Vikari ko english mein kya kehte hain

Vikari ko english mein beggar kehte hain